Aleš Kuneš: fotograf, pedagog, publicista, kurátor

Narozen 18. 2. 1954 Praha.
Otec Karel Kuneš, cyklistický reprezentant a trenér,
matka Marta Kunešová – roz. Kalinová,
sestra Zuzana Kolomazníková, herečka.

STUDIA
vyučený fotograf/1972/, SPŠ grafická v Praze/1976/,
FAMU, katedra umělecké fotografie (u prof. Jána Šmoka)/1985/.

DÍLO
Do roku 1989 (s výjimkou dokumentárně zaměřených souborů) pouze dvě samostatné výstavy spolu s tragicky zesnulým fotografem Janem Hudečkem (1955-1989): Fotografie, Divadlo v Nerudovce, Praha, (1981) a Diarchie, Galerie Melantrichu, Praha, (1988). Realizoval několik akcí s fotografií ve veřejném prostoru v pražském Karlíně a v Mníšku pod Brdy. Od jara roku 1989 intenzivně pracoval na rozsáhlé „Kampani“ pro severní předmostí Mostu Barikádníků v Praze. Celý projekt se vraždou Jana Hudečka v létě tohoto roku a listopadovými událostmi pozdržel do listopadu 1990, kdy svými obřími zvětšeninami polepil velkou plochu industriální architektury. Následují desítky podobných prezentací ve veřejném prostoru ulic, parkingů, opuštěných továren, podchodů, vystavoval na periférii v secondhandech, přístavech a jiných místech po celé Evropě (Francie, Belgie, Holandsko, Německo, Skandinávie.). Několik výstav připravil se společenstvím a nakladatelstvím Divus. V oficiálních galeriích samostatně vystavoval kupř. v ČR Adheze, PHP, Praha (1992), Milování v Kuchyni, Galerie mladých U Řečických, Praha (1994), Pro strach uděláno (...). Malá galerie, Liberec (2000) Trio Vihorlat. Galerie U mloka, Olomouc (2004) a Nepřestávejte skórovat! Galerie artistů, Brno (2005) (poslední tři ve spolupráci s Petrou Benešovou).
    V zahraničí např. Basilej (1992), Aarhus (1993) Antverpy (v rámci setkání výtvarníků postkomunistických zemí Art in Freedom, 1993), Kodaň (1993), Mannheim (1993), Halmstad (1993) Kolín nad Rýnem (1996) Groningen (1997) Petrohrad (v rámci festivalu Eastern Europe after the Berlin Wall, 1999) atd.. V průběhu 90. let desítky společných výstav v Evropě, USA a Austrálii.
    V Praze kupř. Nejvyšší purkrabství Pražského hradu (1996) nebo NG – Sbírka současného umění ve Veletržním Paláci (1997) či Galerie hl.m. Prahy – Městská knihovna (2005).
    Zastoupení ve sbírkách kupř. Muzeum Ludwig v Kolíně nad Rýnem, Národní knihovna v Paříži, Muzeum Viktorie a Alberta v Londýně, Muzeum pro fotografické umění v Odense, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie Brno.

PROFESNÍ DRÁHA
Od první poloviny 70. let se věnuje pedagogické činnosti v oblasti fotografie a zabývá se téměř výhradně volnou tvorbou, která zahrnuje i happeningy, performance a prezentace ve veřejném prostoru (Pěst na oko /od konce 80.let). Od roku 1990 odborným asistentem Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2002 jmenován docentem v habilitačním řízení FAMU. V roce 2014 ze zdravotních důvodů pedagogickou činnost ukončil.
    V průběhu 80. let sporadicky publikoval rozsáhlejší práce z historie meziválečné avantgardní fotografie v odborném tisku (souborná studie o teorii meziválečné fotografie zařazena později v knize Česká fotografická avantgarda 1918-1948, KANT, Praha 1999). Na přelomu 80. a 90. let se účastnil práce sekce teoretiků fotografie při ČSAV. Byl členem Aktivu volné fotografie od jeho založení na konci 80. let (v letech 1993-1997 byl zastoupen ve správní radě Pražského domu fotografie).
    Po pádu režimu v roce 1989 se kromě pedagogické činnosti v nově otevřeném prostoru médií zabýval aktuální publicistikou o fotografii: mnohé recenze, kritiky a další články pro Denní Telegraf (s Jaroslavem Vančou – do roku 1997) a po zániku deníku několik let spolupracoval s Lidovými novinami (nejprve s Ľubou Kmeťovou). Jeho příspěvky se objevovaly kupř. v Yazzyku, Analogonu, Ateliéru, Divusu, Umělci, Filmu a době, Fotografii magazínu, Foto Videu aj. nebo na rozhlasové stanici Vltava). Pro nakladatelství TORST připravil ve spolupráci s Blankou Chocholovou knihu o Václavu Chocholovi (2003). Od roku 1990 organizuje také různé fotografické a výtvarné akce (s Jolanou Havelkovou zakládal tradici setkání fotografů Funkeho Kolín /1993/), ve spolupráci s Ivanem Mečlem a společenstvím Divus připravil expozici umělců Bazar nábytku na Libeňském ostrově /1995/ a se stejnými spolupracovníky i následnou velkou prezentaci Nádraží Praha – Vysočany/1996/. Pro Pražský dům fotografie (PHP) sestavil expozice Hranice fotografie /1995/, Emila Medková /spolu s Alenou Nádvorníkovou, Praha1995 a Berlín 1997/ a Surrealistické incidence /1996/. Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a kurátorem Janem Mlčochem připravil výstavy Jana Hudečka (2001) a Jindřicha Štyrského (2002). V posledních letech spolupracuje především s mladými fotografy na netradičních projektech i v rámci svého semináře intermediální tvorby na ITF.

ZÁKLADNÍ BIBLIOBRAFIE
Birgus-Mißelbeck-Vojtěchovský: Tchechoslowakische Fotografie der Gegenwart. Museum Ludwig, Köln – Edition Braus, Heidelberg 1990 Kol: Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993
Kol: Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Academia, Praha 1995
Birgus-Vojtěchovský: Jistoty a hledání v československé fotografii 90. let. KANT, Praha1996.
Kol. Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Sorosovo centrum současného umění. Praha 1997.
Birgus-Scheufler: Fotografie v českých zemích 1839-1999. Grada, Praha 1999
Alan a kol.: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.
Kol: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001.
Rišlinková a kol.: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a davadesátých let 20. století. Muzeum umění, Olomouc 2002.
Kol. : Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Agentura Kdo je kdo, Praha 2002.
Kol: European Photography Guide 8. European Photography, Göttingen 2003.
Škvorová: Aleš Kuneš. Magisterská teoretická diplomová práce, FAMU, Praha 2003
Birgus-Mlčoch: Česká fotografie 20. století – průvodce. KANT, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2005

ODKAZY
http://itf.fpf.slu.cz/pedagogove/kunes.php
http://www.divus.cz/umelec/es/pages/divus.htm
http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=307
http://www.ceskafotografie.com/32pruvodce.html
http://www.muzikapaka.open-art.cz/historie.html
http://www.kyvadlo.cz/galerie/foto.html

http://www.php-gallery.cz/Pages/ClenoveCZ.html
http://www.p-centrum.cz/pomohli/page.php/55
http://pres.kolin.cz/cgi-bin/vod/out.cgi?VOJ=000334&GRP=29.3.5.
http://www.galleriimage.dk/Historie/udstillingsliste.htm
http://www.brandts.dk/katalog/abne/htmldk/arkiv9/gamle/vol3.html
http://www.photomuseum.de/museum/publ.html

Aleš Kuneš před svým ateliérem v Praze na Smíchově v roce 1995.
Foto: Lucie Škvorová
javascript hit counter